Duchowość swą Zakon opiera na kulcie Trójcy Przenajświętszej oraz odkupieńczej misji Syna Bożego Jezusa Chrystusa, którą to Zakon realizuje poprzez specyfikę swego apostolatu w służbie niesienia Bożej wolności człowiekowi uwikłanemu  w różne rodzaje niewoli. W tym duchu trynitarze podejmują szereg dzieł miłosierdzia, dając odpowiedź na różnorodność form współczesnej niewoli. Zewnętrznym znakiem więzi łączącej trynitarzy z Trójcą Przenajświętszą jest biały habit z czerwono-niebieskim krzyżem. Biały kolor symbolizuje Boga Ojca, czerwony oznacza żarliwość Ducha Świętego, zaś niebieski - zbawczy charakter misji Syna Bożego.

W naszym Zakonie jest również rozpowszechniony kult Jezusa Nazareńskiego, który jest przedstawiony ze związanymi rękoma, z poranioną twarzą, w cierniowej koronie oraz z trynitarskim szkaplerzem na piersi. Pierwowzór takiej figury został niegdyś wykupiony z rąk muzułmańskich w podobny sposób jak niewolnicy. Przy okazji redempcyjnych wypraw, Trynitarze sprowadzali również profanowane obrazy, figury otoczone kultem wiernych, ratując je w ten sposób od zagłady.

 

Maryja czczona jest w Zakonie jako Matka Boża od Dobrego Wykupu, często przedstawiana z trzosem w ręku oraz trynitarskim szkaplerzem. Jest Ona z jednej strony wzorem życia całkowicie poświęconego Przenajświętszej Trójcy, z drugiej zaś przewodzi w misji apostolskiej, skierowanej do biednych, potrzebujących i zniewolonych.

 

 

Zdjęcia

trinidadcolombia.jpg

Adres

ul. Łanowa 1B
30-725 Kraków
tel.: 538 332 138
(12) 653 21 93
(12) 653 21 95

Napisz do nas: trynitarze@trynitarze.pl

Duszpasterstwo powołań
tel.: 501 369 890
powolania@trynitarze.pl

Współpraca naukowa