Jubileusz

800-lecia śmierci założyciela św. Jana de Matha

i 400-lecia śmierci reformatora św. Jana Chrzciciela od Poczęcia

 

 

We wszystkich krajach miały miejsce uroczystości lokalne. W naszej wspólnocie otwarcie Roku Jubileuszowego poprzedziło triduum, które nawiązywało do postaci obu świętych. Ojciec Andrzej w homiliach starał się ukazać rys historyczny i duchowy Założyciela i Reformatora. Ojciec Rafał przedstawił możliwości realizowania charyzmatu redempcyjnego, który nie traci nic ze swojej aktualności. W radości świętowania towarzyszyła nam wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Świętych Cyryla i Metodego w Krakowie. Obecni byli także wierni, którzy intensywnie uczestniczą w życiu naszej wspólnoty. Uroczystości zakończyły się w zakonnym refektarzu, gdzie miała miejsce mała wystawa ukazująca dzieło naszych świętych Ojców. Była ona okazją do lepszego poznania historii i teraźniejszości Zakonu Przenajświętszej Trójcy i Niewolników.

Centralne uroczystości miały miejsce w bazylice św. Chryzogona w Rzymie, w której posługują trynitarze, prowadząc parafię i punkt pomocy dla bezdomnych. Obchodom przewodniczył Kardynał Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W koncelebrze uczestniczyło dwóch biskupów trynitarzy-misjonarzy z Madagaskaru: bp Antonio Scopelliti OSST (Ambatondrazaka) i bp Gustavo Bombín Espino OSST (Tsiroanomandidy), minister generalny o. Jose Narlaly OSST, przełożony generalny zakonu mercedariuszy o. Pablo Ordone oraz około 100 współbraci z całego świata. Wśród licznych reprezentacji naszej rodziny zakonnej znalazły się mniszki klauzurowe oraz przełożone generalne trynitarskich zgromadzeń żeńskich (trynitarek z Walencji, Rzymu, Madrytu i Majorki) wraz ze współsiostrami. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili przedstawiciele laikatu trynitarskiego. W słowach skierowanych do uczestników kard. Joao Braz de Aviz stwierdził: Kościół docenia charyzmat Rodziny Trynitarskiej i dziękuje tym wszystkim, którzy go pielęgnują i żyją nim na co dzień dla dobra Wspólnoty Kościoła.

 

Zdjęcia

trin_a_depereda_budapest.jpg

Adres

ul. Łanowa 1B
30-725 Kraków
tel.: 538 332 138
(12) 653 21 93
(12) 653 21 95

Napisz do nas: trynitarze@trynitarze.pl

Duszpasterstwo powołań
tel.: 501 369 890
powolania@trynitarze.pl

Współpraca naukowa