Nasza wspólnota, przy wsparciu wielu osób i instytucji, od kilku lat aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez Międzynarodową Solidarność Trynitarską (Solidaridad Internacional Trinitaria, SIT) – organ powołany do istnienia przez nadzwyczajną kapitułę generalną zakonu trynitarzy w 1999 roku, którego celem jest pomoc prześladowanym, dyskryminowanym, wykluczonym lub zniewalanym z powodu wiary w Chrystusa, wierności Kościołowi, wartościom ewangelicznym lub własnemu sumieniu.

Niosąc pomoc duchową i materialną prześladowanym chrześcijanom, pragniemy wyrazić naszą solidarność z nimi oraz realizować pierwotną misję naszego Zakonu, którą był wykup chrześcijańskich niewolników cierpiących – podobnie jak współcześni prześladowani chrześcijanie – ze względu na wiarę w Chrystusa.

Aktualnie nasza wspólnota wspiera trzy projekty realizowane przez SIT:

pomaga chrześcijanom w Aleppo w Syrii, zapewniając co miesiąc 50 rodzinom chrześcijańskim paczki z najpotrzebniejszymi produktami żywnościowymi;

niesie pomoc ok. 2000 dzieci irackich chrześcijan przebywającym w obozach dla uchodźców w dolinie Niniwy, gwarantując zakup mleka i pieluch;

stara się również zapewnić dostęp do edukacji uczniom w szkołach chrześcijańskich w Aleppo, wspierając je finansowo.

Na wspomniane cele chcemy przeznaczyć w 2018 roku przynajmniej 6000 euro. O przebiegu zbiórki będziemy informować na stronie www.trynitarze.pl

Każdy, kto chce się włączyć w to dzieło, może to zrobić, składając ofiarę.

Zachęcamy także gorąco do modlitwy za prześladowanych braci w wierze, którzy każdego dnia w wielu miejscach na świecie cierpią i giną, dając świadectwo przywiązania do Chrystusa i Kościoła.

 


24 1240 1444 1111 0010 5914 3528

Dom Zakonny Zakonu Przenajświętszej Trójcy

ul. Łanowa 1, 30-725 Kraków

Tytuł wpłaty: prześladowani chrześcijanie

 

Wszystkim, którzy to już uczynili, serdecznie dziękujemy, ofiarując naszą modlitwę w ich intencji.

 

 

Zdjęcia

trindade02.jpg

Adres

ul. Łanowa 1B
30-725 Kraków
tel.: 538 332 138
(12) 653 21 93
(12) 653 21 95

Napisz do nas: trynitarze@trynitarze.pl

Duszpasterstwo powołań
tel.: 501 369 890
powolania@trynitarze.pl

Współpraca naukowa