Na tegorocznym spotkaniu zarządu Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej (SIT), które odbyło się w Krakowie na przełomie kwietnia i maja, zatwierdzono do realizacji projekty pomocy prześladowanym chrześcijanom. Polsko-austriacka delegatura Zakonu Trynitarzy i nasza wspólnota weźmie w nich czynny udział, niosąc duchowe i materialne wsparcie cierpiącym ze względu na wyznawaną wiarę mieszkańcom syryjskich diecezji Chaldei i Damaszku.

Pierwszy projekt ma na celu dostarczanie 350 ubogim rodzinom w zrujnowanym Aleppo raz w miesiącu podstawowych produktów spożywczych (m.in.: oliwa, olej, herbata, mleko w proszku, cukier, ryż, makaron). Pragniemy wspierać w ten sposób 25 rodzin.

Druga inicjatywa – projekt edukacyjny we współpracy z Caritas Syria: dotyczy finansowego wsparcia przez 8 miesięcy 1900 uczniów z Aleppo pochodzących z najuboższych rodzin chrześcijańskich różnych wyznań, aby mogli uczyć się w 9 katolickich szkołach prywatnych wobec braku dostępu do zniszczonych szkół powszechnych i tragicznej sytuacji ekonomicznej. Nasza wspólnota pragnie objąć opieką 126 uczniów.

Trzecia decyzja to pomoc chrześcijańskim rodzinom z miejscowości Maalula (40 km od Damaszku) w odbudowie zniszczonych domów. Ludzie ci, którzy doświadczyli prześladowań ze strony terrorystów z ISIS, żyją teraz w skrajnych warunkach. Koszt odbudowy jednego domostwa to 6 250 euro. Pragniemy zapewnić dom przynajmniej jednej tamtejszej rodzinie.

Na udział w opisanych projektach SIT-u chcemy przeznaczyć w 2019 roku w sumie 11 250 euro.

Dzięki ofiarności wielu osób pragnących wyrazić solidarność
z prześladowanymi braćmi w wierze
udało nam się powyższe cele zrealizować.
Bardzo dziękujemy!

 

Zdjęcia

trinidadcolombia.jpg

Adres

ul. Łanowa 1B
30-725 Kraków
tel.: 538 332 138
(12) 653 21 93
(12) 653 21 95

Napisz do nas: trynitarze@trynitarze.pl

Duszpasterstwo powołań
tel.: 501 369 890
powolania@trynitarze.pl

Współpraca naukowa