Dom pomocy społecznej

Działający przy naszej wspólnocie powstał w 2014 roku w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle i somatycznie chorych, również ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Po przebudowie w 2017 roku dysponuje  46 miejscami dla mężczyzn i kobiet.

Mieszkańcy mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe oraz stałe towarzyszenie opiekunów, a także opiekę zdrowotną. W ramach terapii zajęciowej wykonują prace plastyczne i ogrodowe, organizowane są dla nich konkursy, quizy i zabawy na świeżym powietrzu, w przylegającym do domu ogrodzie. W miarę możliwości uczestniczą w spacerach rekreacyjnych poza miejscem zamieszkania, a także w organizowanych dla nich wyjazdach i wycieczkach. W tym zakresie jesteśmy otwarci na współpracę z wolontariuszami, która już przynosiła dobre owoce.

Jako trynitarze sprawujemy opiekę duchową nad mieszkańcami domu, która obejmuje nie tylko posługę sakramentalną, ale również towarzyszenie i wsparcie dla osób, które trafiają do placówki z powodu trudnej sytuacji życiowej.

Ta ważna, ale i trudna misja, będąca wypełnieniem Chrystusowego wezwania do służby wobec chorych i cierpiących, stanowi bezpośrednią realizację naszego trynitarskiego charyzmatu.

Kontakt