Solidaridad Internacional Trinitaria - SIT

Nasza wspólnota, przy wsparciu wielu osób i instytucji, od kilku lat aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez Międzynarodową Solidarność Trynitarską (Solidaridad Internacional Trinitaria, SIT) – organ powołany do istnienia przez nadzwyczajną kapitułę generalną zakonu trynitarzy w 1999 roku, którego celem jest pomoc prześladowanym, dyskryminowanym, wykluczonym lub zniewalanym z powodu wiary w Chrystusa, wierności Kościołowi, wartościom ewangelicznym lub własnemu sumieniu. Niosąc pomoc duchową i materialną prześladowanym chrześcijanom, pragniemy wyrazić naszą solidarność z nimi oraz realizować pierwotną misję naszego Zakonu, którą był wykup chrześcijańskich niewolników cierpiących – podobnie jak współcześni prześladowani chrześcijanie – ze względu na wiarę w Chrystusa. Każdy, kto chce się włączyć w to dzieło, może to zrobić, składając ofiarę (więcej informacji na temat naszych projektów znajdziesz TUTAJ). Wszystkim, którzy to już uczynili, serdecznie dziękujemy, ofiarując naszą modlitwę w ich intencji.

Zachęcamy także gorąco do modlitwy za prześladowanych braci w wierze, którzy każdego dnia w wielu miejscach na świecie cierpią i giną, dając świadectwo przywiązania do Chrystusa i Kościoła.

Odwiedź profil