TRÓJKA - wspólnota w Krakowie

TRÓJKA jest duszpasterstwem działającym przy naszej wspólnocie. Gwarantuje przestrzeń, w której można dzielić się sobą oraz poznać ludzi i czynić z nimi dobro, a przede wszystkim daje miejsce w Kościele.

Regularne wtorkowe spotkania odbywają się w czterotygodniowym cyklu, zaczynając od spotkań formacyjnych, na różne tematy – dotyczące współczesnych problemów kulturowych, społecznych, etycznych, poprzez spotkania modlitewne i spotkania zbliżające do poznania duchowości zakonu trynitarzy. Naszą relację z Bogiem chcemy pogłębiać poprzez spotkania biblijne, podczas których wspólnie czytamy i rozważamy wybrane fragmenty Pisma Świętego. Nie brakuje też czasu na integrację i momenty odpoczynku przy herbacie. 

Spotkania

odbywają się we wtorki o 19:00

Oprócz duchowej formacji, wspólnych spotkań modlitewnych i rozmów Trójka zaangażowana jest w stałe akcje prowadzone przez naszą wspólnotę

(m.in. świąteczne upominki dla więźniów, droga krzyżowa z osadzonymi, pomoc prześladowanym chrześcijanom).