Wspólnota braci

Nasza wspólnota należy do Prowincji św. Jana de Matha i wraz z klasztorami w Budziskach, Wiedniu oraz Mödlingu tworzy delegaturę polsko-austriacką. W ramach działalności apostolskiej prowadzimy dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dom studencki dla młodzieży męskiej oraz duszpasterstwo więzienne w Areszcie Śledczym w Krakowie i Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Krakowie-Nowej Hucie, szerzymy kult Trójcy Świętej, uczestniczymy w organizowaniu pomocy dla chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie, zajmujemy się duchowym „wykupem” ludzi z rozmaitych form niewoli, a także pomagamy tym, których wiara jest zagrożona.

Krakowski klasztor jest także domem formacyjnym oraz miejscem, do którego mogą zgłaszać się mężczyźni, którzy chcą rozeznać swoje powołanie.

br. Maciej Kowalski

minister domu

br. Jakub Kwiatkowski

dyrektor DPS

br. Łukasz Janecki

kapelan więzienny