Świeccy Trynitarze w Krakowie

ŚWIECCY – dorośli, w pełni korzystający z życia sakramentalnego, pogłębiający swoją relację z Bogiem, przekonani o powołaniu do służby Kościołowi zgodnie ze świeckim stanem życia;

TRYNITARZE – pragnący uczestniczyć w charyzmacie i duchowości Zakonu Przenajświętszej Trójcy i Niewolników, po kilkuletnim okresie przygotowania gotowi złożyć przyrzeczenie życia zgodnego z wymaganiami i obowiązkami powołania trynitarskiego i dołączyć do III zakonu Rodziny Trynitarskiej;

W KRAKOWIE – regularnie spotykający się w celu formacji duchowej we wspólnocie krakowskiej, zaangażowani w prowadzone przez nią dzieła miłosierdzia.

„Chrystus pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego objawienia się chwały – nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa, aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym” (Vaticanum II).

Świecki wymiar charyzmatu trynitarskiego to:

 • Uwielbienie Przenajświętszej Trójcy poprzez dążenie do osobistego uświęcenia według stanu życia oraz dzieła miłosierdzia. Przyczynianie się ze wszystkich sił do chwały Trójcy i do wyzwalania braci.
 • Uznanie św. Jana de Matha za Ojca i Patriarchę. Znajomość historii i duchowości Zakonu Przenajświętszej Trójcy.
 • Poczucie wspólnoty w ramach Rodziny Trynitarskiej grupującej duchownych, zakonników, zakonnice oraz świeckich.
 • Solidarność z ubogimi i niewolnikami naszych czasów. Praktyczne zaangażowanie w misję redempcyjną (odkupieńczą).
 • Inspirowanie własnych środowisk w duchu braterstwa i wyzwolenia. Krzewienie gościnności, otwartości i gotowości do służby cierpiącym z powodu prześladowań, ucisku i ubóstwa.
 • W życiu duchowym: zjednoczenie z Trzema Osobami Boskimi w kontemplacji i działaniu, zażyłość z Chrystusem poprzez słowo Boże, sakramenty i Eucharystię; trysagion jako codzienna modlitwa; kult Matki Bożej od Dobrego Wykupu; nabożeństwo do trynitarskich świętych i błogosławionych; wierność nauce społecznej Kościoła, zwłaszcza w zakresie obrony życia jako daru Bożego.

Świeccy w Rodzinie Trynitarskiej to:

 • Łagodni, pokorni i miłosierni misjonarze Przenajświętszej Trójcy (świadomie wyrażający wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego).
 • Świadkowie jedności, współodpowiedzialności i dialogu charakteryzujących Świętą i Nierozdzielną Trójcę.
 • Wspólnie budujący dom Trójcy we wzajemnej akceptacji i szczerości.
 • We własnych rodzinach i środowiskach apostołowie wolności, sprawiedliwości, solidarności i pokoju.
 • W duchu służby i miłości zaangażowani w dzieła miłosierdzia poświęcone prześladowanym chrześcijanom, ubogim, pogrążonym w niewoli nałogów, więźniom.

Dla kandydatów

Osoby zainteresowane współtworzeniem tak pomyślanej wspólnoty świeckich przy klasztorze trynitarzy w Krakowie prosimy o odważne ujawnienie się.

Zapraszamy katolików z Krakowa i okolic, osoby pełnoletnie, prowadzące pełne życie sakramentalne, zdecydowane dołączyć do stowarzyszenia non-profit o celach humanitarnych (służba ubogim i zniewolonym), pragnące pogłębiać swoją relację z Bogiem w braterskiej wspólnocie zgodnie z charyzmatem tej rodziny zakonnej.

Od czego zacząć? „Przed Bogiem trzeba sobie zadać pytanie: »Czy chcesz?«. Bo jeśli chcesz, to ci się stanie” (abp Grzegorz Ryś).

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz jeśli trzeba, wyślemy egzemplarz „Reguły życia laikatu”, z którą dobrze byłoby się zawczasu zapoznać (można go osobiście uzyskać u Ojców Trynitarzy na Łanowej, najlepiej po mszy św.).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: BYĆ TRYNITARZEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE