„Wolontariat we wszystkich swoich postaciach jest przede wszystkim sprawą serca: serca, które potrafi otwierać się na potrzeby braci, dostrzegając ich wzniosłą ludzką godność (…)”.

św. Jan Paweł II

Jak zostać wolontariuszem?

  1. Zapoznaj się z formami wolontariatu na rzecz naszej wspólnoty.
  2. Zastanów się, na czym mogłaby polegać Twoja pomoc.
  3. Podjąłeś decyzję? Wybierz w menu „Kontakt” i napisz do nas lub zadzwoń.

Formy wolontariatu „trynitarskiego” w Krakowie:

pomoc w opiece nad mieszkańcami naszego domu pomocy społecznej (m.in. towarzyszenie mieszkańcowi, organizowanie czasu wolnego, pomoc w robieniu zakupów);

zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy wynikające z naszej działalności apostolskiej (m.in. kwesty na rzecz chrześcijan prześladowanych lub prowadzonych przez nas dzieł, uroczystości związane z życiem i działalnością wspólnoty);

profesjonalna pomoc w realizacji trynitarskiej misji poprzez wykorzystanie własnych umiejętności (m.in. w pracach porządkowych, gospodarczych i bibliotecznych, przy nowych technologiach, w pracy graficznej i edytorskiej).

Zapraszamy do współpracy również szkoły oraz inne instytucje i grupy zorganizowane. Dotychczas w taką formę bezinteresownej pomocy zaangażowali się między innymi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie, którzy byli wolontariuszami w naszym domu pomocy społecznej.