Trysagion anielski

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Część pierwsza
P. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny.
W. Zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz…
Powtarza się dziewięć razy:
P. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dzięki na wieki wieków, o błogosławiona Trójco.
W. Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Chwała Ojcu…

Część drugą i trzecią odmawia się jak pierwszą (począwszy od Święty Boże, Święty Mocny… aż do
Chwała Ojcu).

Antyfona
Całym sercem i ustami wyznajemy, uwielbiamy i błogosławimy Ciebie, Boże Ojcze wiekuisty, Ciebie, Synu Jednorodzony, Ciebie, Duchu Święty Pocieszycielu, święta i nierozdzielna Trójco, Tobie chwała na wieki.
P. Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

Módlmy się.
Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wybaw nas, ocal nas, obdarz nas życiem, o błogosławiona Trójco.

Trynitarska modlitwa jubileuszowa

Boże, Ojcze miłosierny,
Ty w swojej wielkiej miłości do ludzi
zesłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa,
aby wykupić nas z wszelkiej niewoli
i dać nam prawdziwą wolność;
uczyń nas uległymi Duchowi Świętemu,
abyśmy, idąc za przykładem św. Jana de Matha
i św. Jana Chrzciciela od Poczęcia,
szukali chwały Trójcy Świętej
i pożytku Chrystusa jako ideału życia,
abyśmy kochali Kościół z prostotą i oddaniem,
i starali się służyć, a nie oczekiwali, aby nam służono,
dzieląc nasze życie i nasze dobra
z ubogimi i niewolnikami.
Udziel nam, Panie, swojej łaski
do pracy z pokorą i pasją dla Twego królestwa,
aby cały świat stał się
domem Trójcy Świętej
dla radości nieba i wesela ziemi.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże, Ty w tajemnicy Twojej opatrzności jednoczysz Kościół
z męką Chrystusa, Twojego Syna;
udziel ducha cierpliwości i miłości wszystkim,
którzy cierpią prześladowanie z powodu Twojego Imienia,
aby byli wiernymi i wiarygodnymi świadkami Twoich obietnic.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.