Projekty w trakcie realizacji:

Rok temu w indyjskim północno-wschodnim stanie Manipur wybuchły gwałtowne zamieszki na tle etnicznym, które wkrótce zostały wykorzystane przez hinduistycznych ekstremistów do podburzania tłumów przeciwko chrześcijanom. Konflikt o niespotykanej sile spowodował śmierć co najmniej 120 osób, wysiedlenie 50 tysięcy; spalono 1700 domów i kilkaset kościołów (dane na podstawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z lipca 2023 wzywającej rząd Indii do natychmiastowego położenia kresu przemocy). Niestety, do tej pory rząd centralny nie zdołał przywrócić pokoju i porządku w regionie. Wielu chrześcijan nadal przebywa w obozach dla uchodźców, gdzie brakuje żywności, wody i urządzeń sanitarnych. Zagraża to zwłaszcza zdrowiu matek i dzieci. Inni, którzy powrócili do swoich miejscowości, nie mają środków na odbudowę domów ani świątyń. Nadal grozi im brutalna przemoc.

Trynitarze pracujący w Indiach, zgodnie z redempcyjnym charyzmatem Zakonu przynaglającym do niesienia pomocy prześladowanym chrześcijanom, postanowili otoczyć dwuletnią opieką 10 chłopców pochodzących ze stanu Manipur, zapewniając im edukację i bezpieczeństwo w DeMatha Boys Home w Bangalurze. Cztery semestry nauki, podręczniki, wyżywienie, odzież i opieka medyczna dla 10 chłopców to koszt około 15 tys. euro rocznie.

Z radością informujemy, że nasza wspólnota pragnie włączyć się w ten projekt i wobec dramatycznej sytuacji chrześcijan w Indiach wesprzeć wysiłki braci z tamtejszej wiceprowincji. Chcemy przekazać na ten cel 8000 euro do końca 2024 roku (do tej pory przekazaliśmy 3500 euro), a także 7000 euro do końca następnego roku.

Potrzebujemy przede wszystkim zjednoczenia w modlitwie, by wyznawcy Chrystusa w obliczu prześladowań nie tracili ducha, nie porzucali wiary i zachowywali nadzieję. Potrzebujemy także wyobraźni miłosierdzia, by udzielane wsparcie materialne było celowe i skuteczne, by nasza ofiarność zaowocowała dobrym życiem tych młodych ludzi.

Zwracamy się zatem z zaproszeniem do Was wszystkich, obdarzonych wrażliwością i dobrym sercem, i zachęcamy do współudziału w ramach Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej w projekcie Manipur Boys – zjednoczeni w nadziei.

Ofiary można składać do znajdującej się w naszej kaplicy kasy redempcyjnej lub przelewem na konto. Potrzebne dane znajdują się w zakładce Wesprzyj naszą misję. Tytuł wpłaty: ofiara na pomoc chrześcijanom prześladowanym.

Zrealizowane projekty:

Zapraszamy do współuczestnictwa w kolejnym projekcie Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej (SIT), w który angażuje się nasza wspólnota. Tym razem rzecz dotyczy Afryki, a cel kwesty wiąże się z pierwotnym charyzmatem Zakonu Przenajświętszej Trójcy i Niewolników.

Oto krótki opis projektu:

Sytuacja w Sudanie w ostatnich latach dała nadzieję, że możliwe jest porozumienie między państwem a nie-muzułmańskimi religiami. Zakończenie wojny między Północą a Południem w 2011 r. i ich rozdzielenie jako dwóch różnych krajów doprowadziło do zmniejszenia liczby zabójstw. Ten pozytywny aspekt nie dotyczy jednak chrześcijan, którzy pozostali w kraju islamskiej dyktatury. Nadal są prześladowani i pozbawiani praw. Taki jest los chrześcijan uwięzionych w Chartumie. Zdarzają się przypadki, jak mówią nasi lokalni partnerzy, że są skazywani na śmierć tylko za kradzież butelki z wodą, a najbardziej obciążającą ich okolicznością jest to, że są chrześcijanami. Ci ludzie mogą uniknąć śmierci, jeśli ktoś ich obroni i spłaci ich długi. Do tej pory nie znaleziono dla nich żadnej pomocy. Międzynarodowa Solidarność Trynitarska zaczęła wymieniać tych chrześcijan „za cenę złota”, aby mogli uniknąć najwyższej kary i zostać uwolnieni lub umieszczeni w ośrodkach rehabilitacji i poprawy. Wraz z naszymi lokalnymi partnerami zaczęliśmy badać przypadki wszystkich uwięzionych tam chrześcijan. Mamy ich dane, nazwiska, opisy sytuacji i wyroki. Postarajmy się dopomóc w uwolnieniu tych, których życie jest zagrożone. Zbieramy środki na pomoc, tak aby uczciwy proces odbył się jak najszybciej i wstrzymał wykonanie wyroku śmierci. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynią, za szczególną wrażliwość w ratowaniu chrześcijan skazanych na śmierć.

Krakowska wspólnota trynitarzy pragnie uzbierać na ten cel 5000 euro do kwietnia 2023 r.

Dzięki ofiarności wielu osób pragnących wyrazić solidarność
z prześladowanymi braćmi w wierze
udało nam się powyższy cel zrealizować.
Bardzo dziękujemy!

Nasza wspólnota od lat uczestniczy w organizowaniu pomocy materialnej dla prześladowanych chrześcijan. Dzięki hojności wielu osób i instytucji możliwe jest współdziałanie w ramach Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej (SIT) w realizacji konkretnych projektów wsparcia dla osób i rodzin doświadczających przemocy ze względu na wiarę w Chrystusa.

W minionym roku udało się zebrać 6100 euro z przeznaczeniem na wyposażenie siedziby dla ubogiej irackiej rodziny na Nizinie Niniwy. Dom ofiarował tamtejszy diakon, współpracujące z SIT-em siostry zakonne znalazły chrześcijańską rodzinę w potrzebie, a zebrane środki (w tym przekazane z Krakowa) posłużyły do wykonania remontu.

Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy także do wytrwałej modlitwy w intencji naszych braci w wierze prześladowanych w kilkudziesięciu krajach na świecie. Wobec tego, że działania antychrześcijańskie się nasilają, pomoc duchowa jest równie ważna i potrzebna jak wsparcie materialne. Prośmy dla nich o łaskę wytrwałości w ucisku i ustrzeżenie chrześcijańskiej wiary.

„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata” (Jk 1, 27).

Mimo osobistych trudności wywołanych pandemią Covid-19 nie zapominajmy o prześladowanych z powodu wiary w Chrystusa.
Kolejny projekt charytatywny Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej na rzecz prześladowanych chrześcijan, w którym uczestniczy nasza wspólnota, wpisuje się w działania mające na celu poprawę życia chrześcijańskich rodzin w Iraku po ich powrocie do własnych siedzib odzyskanych z rąk dżihadystów. Dwuletnia okupacja Państwa Islamskiego (2014–2016) spowodowała nie tylko ogromne straty materialne, ale przede wszystkim stanowiła traumatyczne przeżycie dla tych, którzy nie wyrzekli się wiary mimo realnej groźby tortur i śmierci.

Taka właśnie jest historia owdowiałej matki i syna, dziś dorosłego mężczyzny, który w okresie panowania ISIS miał kilkanaście lat. Oboje przeszli wiele: trafili do niewoli dżihadystów, zmuszano ich do przejścia na islam, skazano na śmierć. Ocaleli wskutek szczęśliwego zbiegu okoliczności i przetrwali w rodzinnej Bartali (chrześcijańskie miasto położone na wschód od Mosulu w prowincji Niniwa). Teraz wiodą tam bardzo skromne życie: syn utrzymuje ich z dorywczej pracy, matka poważnie choruje. (Zdjęcia ich siedziby można zobaczyć na profilu facebookowym Więcej niż 5 minut).

W okresie luty–lipiec 2021 chcemy zebrać na pomoc dla tej rodziny 4 780 euro, z przeznaczeniem na remont domu i pokrycie kosztów leczenia wdowy. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym projekcie. Liczymy na Wasze otwarte serca.

Dzięki ofiarności wielu osób pragnących wyrazić solidarność

z prześladowanymi braćmi w wierze
udało nam się powyższy cel zrealizować.
Bardzo dziękujemy!

Przedstawiamy szczegóły kolejnego projektu charytatywnego, jaki wspiera nasza wspólnota. Prosimy o przyłączenie się wszystkich, którym bliski jest los chrześcijan prześladowanych i żyjących w trudnych wojennych warunkach.

Siostry ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Tartus (Syria) obejmują opieką dzieci w wieku 6–15 lat, które znalazły się w tym mieście z rodzinami w wyniku wewnątrzkrajowych przesiedleń spowodowanych wojną trwającą już ponad dekadę. Zakonnice pragną chronić i umocnić chrześcijańską wiarę dzieci, zapewnić im rozwój duchowy, wspomagać ich talenty („Talents” – tak nazwały swój projekt) oraz umożliwić radosne przeżywanie dzieciństwa, na ile to możliwe w tak trudnych okolicznościach. Organizują zatem dla nich różnorodne zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne, a przede wszystkim dbają o ich katechezę i praktyki religijne.

W okresie od października 2019 do lipca 2020 roku siostry w Tartus pragną zorganizować dla 200 dzieci kursy angielskiego, zajęcia z informatyki, rękodzieła, muzyczne, sportowe, teatralne. Skala przedsięwzięcia: trzy–cztery razy w tygodniu przez cztery godziny. To oczywiście wymaga znacznych nakładów finansowych (wynagrodzenie dla nauczycieli, koszty wynajmu obiektów sportowych, materiałów, posiłków dla dzieci), proszą więc o pomoc ludzi dobrej woli.

Nasza wspólnota zobowiązała się wspomóc materialnie 40 dzieci. Potrzeba na to we wspomnianym okresie 13 000 dolarów.

Dzięki ofiarności wielu osób pragnących wyrazić solidarność
z prześladowanymi braćmi w wierze
udało nam się powyższy cel zrealizować.
Bardzo dziękujemy!

Pomóżmy odbudować dom chrześcijan, którzy przeżyli atak i dwuletnią okupację tzw. Państwa Islamskiego (2014–2016). Terroryści zmusili wtedy do ucieczki ponad sto tysięcy asyryjskich chrześcijan, niszczyli ich siedziby, profanowali miejsca kultu. Po odparciu napastników nasi bracia w wierze wracają do zgliszcz.

W irackim mieście Al-Hamdanijja (zwanym także Bachdida albo Kara Kusz) na nizinie Niniwy mieszka rodzina z trojgiem małych dzieci, której domostwo zostało wtedy doszczętnie zrujnowane, wypalone i jest nadal w opłakanym stanie (zdjęcia można zobaczyć na profilu facebookowym Więcej niż 5 minut).

Na odbudowę i wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych potrzeba 8 000 euro.

To kolejny projekt charytatywny Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej, w który angażuje się nasza wspólnota.


Dzięki ofiarności wielu osób pragnących wyrazić solidarność
z prześladowanymi braćmi w wierze
udało nam się powyższy cel zrealizować.
Bardzo dziękujemy!

Na tegorocznym spotkaniu zarządu Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej (SIT), które odbyło się w Krakowie na przełomie kwietnia i maja, zatwierdzono do realizacji projekty pomocy prześladowanym chrześcijanom. Polsko-austriacka delegatura Zakonu Trynitarzy i nasza wspólnota weźmie w nich czynny udział, niosąc duchowe i materialne wsparcie cierpiącym ze względu na wyznawaną wiarę mieszkańcom syryjskich diecezji Chaldei i Damaszku.

Pierwszy projekt ma na celu dostarczanie 350 ubogim rodzinom w zrujnowanym Aleppo raz w miesiącu podstawowych produktów spożywczych (m.in.: oliwa, olej, herbata, mleko w proszku, cukier, ryż, makaron). Pragniemy wspierać w ten sposób 25 rodzin.

Druga inicjatywa – projekt edukacyjny we współpracy z Caritas Syria: dotyczy finansowego wsparcia przez 8 miesięcy 1900 uczniów z Aleppo pochodzących z najuboższych rodzin chrześcijańskich różnych wyznań, aby mogli uczyć się w 9 katolickich szkołach prywatnych wobec braku dostępu do zniszczonych szkół powszechnych i tragicznej sytuacji ekonomicznej. Nasza wspólnota pragnie objąć opieką 126 uczniów.

Trzecia decyzja to pomoc chrześcijańskim rodzinom z miejscowości Maalula (40 km od Damaszku) w odbudowie zniszczonych domów. Ludzie ci, którzy doświadczyli prześladowań ze strony terrorystów z ISIS, żyją teraz w skrajnych warunkach. Koszt odbudowy jednego domostwa to 6 250 euro. Pragniemy zapewnić dom przynajmniej jednej tamtejszej rodzinie.

Na udział w opisanych projektach SIT-u chcemy przeznaczyć w 2019 roku w sumie 11 250 euro.


Dzięki ofiarności wielu osób pragnących wyrazić solidarność
z prześladowanymi braćmi w wierze
udało nam się powyższy cel zrealizować.
Bardzo dziękujemy!

Aktualnie nasza wspólnota wspiera trzy projekty realizowane przez SIT:

– pomaga chrześcijanom w Aleppo w Syrii, zapewniając co miesiąc 50 rodzinom chrześcijańskim paczki z najpotrzebniejszymi produktami żywnościowymi;

– niesie pomoc ok. 2000 dzieci irackich chrześcijan przebywającym w obozach dla uchodźców w dolinie Niniwy, gwarantując zakup mleka i pieluch;

– stara się również zapewnić dostęp do edukacji uczniom w szkołach chrześcijańskich w Aleppo, wspierając je finansowo.

Na wspomniane cele chcemy przeznaczyć w 2018 roku przynajmniej 6000 euro. O przebiegu zbiórki będziemy informować na stronie www.trynitarze.pl

Każdy, kto chce się włączyć w to dzieło, może to zrobić, składając ofiarę.

Zachęcamy także gorąco do modlitwy za prześladowanych braci w wierze, którzy każdego dnia w wielu miejscach na świecie cierpią i giną, dając świadectwo przywiązania do Chrystusa i Kościoła.

Dzięki ofiarności wielu osób pragnących wyrazić solidarność
z prześladowanymi braćmi w wierze
udało nam się powyższy cel zrealizować.
Bardzo dziękujemy!