Podziel się talentami

Nasza misja domaga się wielu uczestników!

Charyzmat założycielski trynitarzy jest wciąż bardzo aktualny, a kreatywność zła zdumiewająca. Żeby skutecznie docierać do potrzebujących wsparcia duchowego i materialnego, wspomagać chwiejących się w wierze i dokonywać „wykupu” zniewolonych nałogami, grzechem, rozpaczą… potrzebujemy nowoczesnych narzędzi, świeżych pomysłów, potrzebujemy Ciebie!

Jeśli starasz się pomnażać ten najważniejszy talent – miłość bliźniego – zapraszamy, zrób to z nami. Każda umiejętność jest cenna: znajomość coraz nowszych technologii, piękny śpiew czy gra na instrumencie, sprawność manualna w pracach plastycznych, a nawet staroświeckie pisanie tekstów. Może robisz niebanalne zdjęcia albo umiesz nakręcić film?

Cokolwiek potrafisz, podziel się tym z nami – a zyskasz wdzięczność wielu i skarb w niebie.