SIT

Wizyta przewodniczącego SIT-u o. Antonio Aurelio – pomoc dla Ukrainy

W dniach od 18 do 24 listopada naszą wspólnotę odwiedził przewodniczący Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej o. Antonio Aurelio. Przyjechał, aby osobiście dostarczyć pomoc humanitarną dla Ukrainy i przekazać ją potrzebującym za pośrednictwem pracujących na miejscu braci albertynów. Podczas zorganizowanego przy tej okazji w Krakowie spotkania z młodzieżą i świeckimi trynitarzami opowiedział także o sytuacji chrześcijan prześladowanych w różnych częściach świata oraz podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem pracy wśród nękanych z powodu wiary w Chrystusa. Słuchacze mogli sobie lepiej uświadomić, jak trudna bywa sytuacja chrześcijan i z jakimi wyzwaniami wiąże się posługa kapłańska w krajach wrogich chrześcijaństwu.