Rodzina trynitarska

Wizytacja Prowincjalna

W dniach od 14 do 18 stycznia w naszej wspólnocie miała miejsce wizytacja naszego ojca prowincjalnego, o. Rocco Cosi wraz z radnym prowincjalnym o. Langiem. Czas wizytacji wypełniły nie tylko spotkania z braćmi, siostrami trynitarkami, świeckimi trynitarzami czy studentami z domu studenckiego, ale i wizyty w zakładach karnych oraz w domu pomocy społecznej. Niech ten czas pełen braterstwa i życzliwości przyniesie naszej wspólnocie dobre owoce w przyszłości.