Duszpasterstwo więzienne

Droga krzyżowa z osadzonymi

Zapraszamy do udziału w drodze krzyżowej z udziałem i w intencji osadzonych w więzieniach. Rozważania powstały w jednym z nich.
„Dla nas, skazanych, zakład karny jest znakiem upadku. Kiedy wzgardzeni, odrzuceni i upokorzeni, przekraczaliśmy bramy tego miejsca, myśleliśmy, że to grób, w którym jest tylko ciemność. Mamy jednak nadzieję, że ta sama brama kiedyś znów się otworzy, tak jak kamień od grobu został odsunięty, i wyjdziemy na wolność, widząc światło zmartwychwstałego Chrystusa, byśmy mogli podążać za Nim drogą zwycięstwa”.