Rodzina trynitarska

Dzień skupienia świeckich trynitarzy w Budziskach

W Budziskach na Sandomierszczyźnie spędziliśmy weekend, by przeżyć tam swój pierwszy trynitarski dzień skupienia. Był to ważny i dobry czas dla naszej wspólnoty. Wsłuchiwaliśmy się w głos Boga, przyglądaliśmy się naszym pragnieniom i spędzaliśmy dużo czasu na rozmowach. Mieliśmy także okazję zwiedzić Pustelnię Złotego Lasu – zabytkowe pokamedulskie opactwo w Rytwianach. Rozważaliśmy wspólnie fragmenty encykliki Deus caritas est Benedykta XVI o miłości Boga i bliźniego, które w sposób nierozerwalny są ze sobą związane. Umocnieni łaską Trójjedynego Boga i swoją obecnością, wróciliśmy do Krakowa, by wcielać słowa encykliki w swoje życie i zgodnie z nimi planować przyszłość naszej wspólnoty.