Duszpasterstwo więzienne

„Moc truchleje” także w więzieniu…

Aktualizacja 18.12.2023: zebraliśmy 24 582 zł

„Bóg stał się człowiekiem – i my to róbmy! Stawajmy się coraz bardziej ludźmi!”

Ksiądz Tomáš Halík 

„Ludzki człowiek” – mówi się potocznie o kimś dobrym, odznaczającym się przychylnością, wyrozumiałością względem innych ludzi, miłosiernym, łagodnym, życzliwym. Z pewnością jedną z właściwości takiej osoby jest umiejętność dostrzegania tych, którzy źle się mają, i pocieszania ich.

Nie zawsze jest to łatwe zadanie. Trudno dotrzeć do kogoś pogrążonego w mroku, desperacji, gniewie, manifestującego agresją niezgodę na własny los. Zwłaszcza w miejscu czy środowisku, gdzie raczej „człowiek człowiekowi wilkiem”.

A jednak nie trzeba się zrażać – nigdy nie wiadomo, jakie przestrzenie w sercu otworzy dobre słowo, ujmujący gest.

Przekonani o tym, od lat staramy się przerwać monotonię smutnych więziennych świąt nieoczywistym obdarowaniem osadzonych opłatkiem, życzeniami, skromnym upominkiem. Nikt nie chciałby trafić do aresztu nawet na krótko, a co dopiero spędzać tam świąteczny czas przez wiele lat… Nasze wizyty chociaż na chwilę zmieniają atmosferę w celi, pojawiają się uśmiechy, a czasem łzy. Prosimy, by otrzymane produkty (kawa, herbata, trochę drobnych słodyczy) zostały podzielone pomiędzy współosadzonych, by mogli razem świętować Narodzenie Pańskie bez względu na wszelkie różnice.

Żeby móc sprostać temu zadaniu, potrzebujemy Waszej pomocy: modlitwy i wsparcia materialnego. Na zakup żywności do 300 więziennych paczek (tyle jest cel w dwóch krakowskich zakładach karnych objętych posługą trynitarskiej kapelanii więziennej) chcemy przeznaczyć 21 000 zł (koszt jednej paczki to ok. 70 zł). Za każdą wpłatę bardzo serdecznie dziękujemy, darczyńcy mogą też liczyć na wdzięczność obdarowanych – niejednokrotnie, dziękując, zapewniali nas o modlitwie.

Ofiary na ten cel zbieramy do 17 grudnia 2023. Można je przesyłać na konto:

24 1240 1444 1111 0010 5914 3528

Dom Zakonny Zakonu Przenajświętszej Trójcy

ul. Łanowa 1, 30-725 Kraków

Tytuł wpłaty: święta w więzieniu

lub wkładać do puszki w naszej kaplicy na Łanowej w Krakowie.

Bóg zapłać!