DPS, Duszpasterstwo więzienne, Rodzina trynitarska, SIT

Kwesta w Bochni

W niedzielę 19.11, po mszach świętych, w czasie których słowo głosił o. Maciej, kwestowaliśmy w bocheńskiej parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa (w bazylice i kościele szkolnym) na rzecz trynitarskich dzieł miłosierdzia: utrzymania domu pomocy społecznej, chrześcijan prześladowanych, posługi w więzieniach… Dzięki Bogu i modlitwie przyjaciół (prosiliśmy o wstawiennictwo także osadzonych) udało nam się dotrzeć z naszym przesłaniem do serc dobrych ludzi i pozyskać ofiary wspomagające ten apostolat. W Światowym Dniu Ubogich darczyńców nie zabrakło. Jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu Proboszczowi i bocheńskim parafianom za szczodrość, gościnność i zainteresowanie naszym stoiskiem. Po każdej z 11 mszy świętych odprawionych tego dnia w obu świątyniach spotykaliśmy się z ogromną życzliwością. Bóg zapłać!