SIT

Książka „Odcienie milczenia”

W kwietniu 2019 r. ukazała się nasza książka Odcienie milczenia. Modlitwa z prześladowanymi chrześcijanami, zawierająca zapis czuwań modlitewnych w naszej kaplicy oraz rozważań tajemnic różańcowych i drogi krzyżowej im dedykowanych.

„Prześladowania chrześcijan są tajemnicą Bożej opatrzności, lecz przerażające statystyki i stale rosnąca liczba skrzywdzonych kobiet, mężczyzn i dzieci domagają się odpowiedzi, pomocy, reakcji… Wierzymy, że taką odpowiedzią jest modlitwa jako potężna siła zdolna wpływać na rzeczywistość. Mamy nadzieję, że ta publikacja zachęci wiele osób i wspólnot do udzielenia duchowego wsparcia prześladowanym chrześcijanom. Ufamy, że każdy, kto po nią sięgnie, odkrywając różne odcienie milczenia – od niemej obojętności poprzez ciszę, która wymyka się fizycznym ograniczeniom, aż po milczenie pełne Obecności – znajdzie właściwe słowa modlitwy oraz poczuje się zaproszony do uczynków chrześcijańskiej miłości”.

Książkę można dostać w naszym klasztorze. Możliwa jest także wysyłka przy zapotrzebowaniu na więcej egzemplarzy. Całkowity dochód z dobrowolnych ofiar zostanie przeznaczony na pomoc prześladowanym chrześcijanom.