SIT

Trwajmy w modlitwie z prześladowanymi chrześcijanami

Czujemy się przynaglani do gorliwej modlitwy w intencji prześladowanych i cierpiących ze względu na wyznawaną wiarę w Chrystusa. Wobec narastającej przemocy i tragicznych niemal codziennych doniesień z różnych stron świata, w związku z niepokojącymi wydarzeniami także w naszej ojczyźnie, pragniemy szczerze i wytrwale prosić o potrzebne łaski dla znoszących opresję chrześcijan oraz o opamiętanie dla ich krzywdzicieli. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się i modlitewnego zjednoczenia w konkretnej intencji. Będziemy się starali objąć modlitwą rozmaite aspekty prześladowań, tak by nasze myśli towarzyszyły cierpiącym siostrom i braciom w realnych okolicznościach. Spróbujmy je sobie wyobrazić, na ile zdołamy, by nasza modlitwa dotykała prawdziwego bólu i przynosiła ukojenie w rzeczywistych sytuacjach. Tych, którzy chcą się łączyć we wspólnocie proponowanej modlitwy, zapraszamy w każdy piątek na mszę św. o 18.00 w kaplicy na Łanowej. Wybrzmią wtedy konkretne intencje. Zaczynamy 2.06.